خانه » حساب بی حساب
دست نوشته ها

حساب بی حساب

من برای خودم مینویسم، تو برای خودت بخوان. من حرف دلم را مینویسم، تو حرف دلت را بخوان. من برای عشق مینویسم، تو برای معشوقه هات بخوان حساب..بی حساب

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید