خانه » ماندن
دست نوشته ها

ماندن

همان شب هایی که با بغض میخوابیدم،
با بغض بیدار میشدم،
تمام شـــدم!
همان روزهایی که تو را تنها نمیدیدم،
و باز سکوت میکردم،
تمام شــدم!
خودت بگو:
هنوز هم برای ماندن  چیزی از من باقیست؟!
Print Friendly, PDF & Email
کلمات کلیدی

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید