خانه » میخندم
دست نوشته ها

میخندم

از ایـــ ن به بعــد مــی خنــدم
به آرزوهایــَــت
همان گـــونه که تـــو
به پـــاک تریـــن آرزویـَـــم
کـــه ماندنــَـــت بــود
خــندیــدی !
و ساده.پشتت را کردی و رفتی.
بمن گفتی.شاد باش و

زندگی کن!!!!

Print Friendly, PDF & Email
کلمات کلیدی

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید