خانه » بعد از مدت ها
دست نوشته ها

بعد از مدت ها

بعــد از مــدّت هــا دیــدمش !
دستـامـو گـرفت و گفــت : چقـدر دستـات تغـیـیر کـردن !!
خـودمـو کنـترل کـردم و فــقط لبخــندی زدم….
تــو دلــم گریـه کــردمـ و گفــتم : بـی معـرفـت !!
دستــای ِ من تغــیـیر نکــردن…
دستــات بـه دستــای ِ اون عـــادت کـــردن !!!

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید