خانه » خیانت
دست نوشته ها

خیانت

برای خیانت
هــــزار راه هــســــت!
اما…
هـیــچ کــــدام به انـــدازه تــــظـــاهـــر به دوست داشتن
کــثـیــف نـیـســـت …!

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید