خانه » شیشه ی نازک دلم
دست نوشته ها

شیشه ی نازک دلم

شیشۀ نازک احساس مرا دست نزن !
چِندشم می شود از لکۀ انگشت دروغ …!!!
آن که میگفت که احساس مرا می فهمد ….
کو کجا رفت که احساس مرا خوب فروخت

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید