خانه » تنهایی
دست نوشته ها

تنهایی

تنهایــــی را ترجیـــح میدهـــم ؛
به تن هایـــی که روحشــان با دیگـــریست … !!

Print Friendly, PDF & Email
کلمات کلیدی

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید