خانه » خیلی حالش خراب بود
دست نوشته ها

خیلی حالش خراب بود

خیلی حالش خراب بود
از زمین و زمان بریده بود
رفتم تو زندگیش …
خیلی طول نکشید که حالش خوب شد
تشکر کرد و رفت!!

Print Friendly, PDF & Email
کلمات کلیدی

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید