خانه » بوی خاکستر
دست نوشته ها

بوی خاکستر

بـوی خاکــستر ســی گارم رو
به بـوی عـطر تــو
تــرجیح میدم…
ســی گارم از تـو با وفاتره!!!

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید