خانه » زیر بارون
دست نوشته ها

زیر بارون

پارسال با او زیر باران راه میرفتم …
امسال راه رفتن اورا با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم …
شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود !!!

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید