خانه » اینتر
دست نوشته ها

اینتر

ازدکمه “اینتر”، رفیق روزهای عصبانیتمان ممنونیم
که زیر بار سخت ترین ضربات دست ما، صداش در نمیاد !
Print Friendly, PDF & Email
کلمات کلیدی

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید