باز کردن فایل زیپ با php

سلام
با استفاده از کد زیر میتونید یک فایل زیپ شده رو توسط php از زیپ در بیارید .
[php] function unzip($location,$newLocation){
if(exec(“unzip $location”,$arr)){
mkdir($newLocation);
for($i = 1;$i< count($arr);$i++){ $file = trim(preg_replace("~inflating: ~","",$arr[$i])); copy($location.'/'.$file,$newLocation.'/'.$file); unlink($location.'/'.$file); } return TRUE; }else{ return FALSE; } } ?>
//Use the code as following:

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *