چند دستور برای دیدن اطلاعات رم

سلام

خب اینجا چندتا دستور میزارم برای دیدن اطلاعات مفیدی از رم سیستمتون توی لینوکس :‌

دستور اول :‌
[code] free -m
[/code] که خروجی شبیه این میده بهتون :‌
[code] total used free shared buffers cached
Mem: 16026 2743 13282 0 157 1070
-/+ buffers/cache: 1514 14511
Swap: 9534 0 9534

[/code] دستور دوم :‌
[code] cat /proc/meminfo
[/code] که خروجی به این شکل میده بهتون :‌
[code] MemTotal: 16411132 kB
MemFree: 13599536 kB
Buffers: 161920 kB
Cached: 1096552 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1580264 kB
Inactive: 903896 kB
Active(anon): 1226784 kB
Inactive(anon): 12668 kB
Active(file): 353480 kB
Inactive(file): 891228 kB
Unevictable: 484 kB
Mlocked: 484 kB
SwapTotal: 9763836 kB
SwapFree: 9763836 kB
Dirty: 248 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 1226264 kB
Mapped: 258800 kB
Shmem: 13772 kB
Slab: 131380 kB
SReclaimable: 88548 kB
SUnreclaim: 42832 kB
KernelStack: 4960 kB
PageTables: 38808 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 17969400 kB
Committed_AS: 5072764 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 134472 kB
VmallocChunk: 34359589372 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 184308 kB
DirectMap2M: 16576512 kB
[/code] دستور سوم :‌
[code] vmstat -s
[/code] که خروجی که میده این شکلی هستش :‌
[code] ۱۶۴۱۱۱۳۲ K total memory
۲۸۰۹۳۶۸ K used memory
۱۵۷۷۷۲۰ K active memory
۹۰۳۹۸۴ K inactive memory
۱۳۶۰۱۷۶۴ K free memory
۱۶۲۰۲۸ K buffer memory
۱۰۹۶۵۶۴ K swap cache
۹۷۶۳۸۳۶ K total swap
۰ K used swap
۹۷۶۳۸۳۶ K free swap
۱۷۸۸۱۸ non-nice user cpu ticks
۲۴۰ nice user cpu ticks
۵۹۸۲۱ system cpu ticks
۹۰۰۶۶۹۶ idle cpu ticks
۲۷۸۰۰ IO-wait cpu ticks
۲۲ IRQ cpu ticks
۳۰۹۸ softirq cpu ticks
۰ stolen cpu ticks
۱۱۴۳۲۲۲ pages paged in
۶۲۷۳۳۶ pages paged out
۰ pages swapped in
۰ pages swapped out
۱۷۴۱۵۴۹۱ interrupts
۴۲۱۷۳۵۰۲ CPU context switches
۱۳۸۴۱۵۰۰۵۴ boot time
۶۳۷۳ forks
[/code] به غیر این دستورات ۲ تا دستور top و htop هم خوب هستن که بهتون به تفکیک میگن چه برنامه ای در حال کار کردن هستش و هر کدوم چقدر رم مصرف میکنه (htop در زمینه CPU هم اطلاعات میده)

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *