دسته: PHP & MySQL

ایجاد subdomain در cpanel توسط php ۲

ایجاد subdomain در cpanel توسط php

از کد زیر برای ایجاد subdomain در cpanel استفاده نمایید. [php] function create_subdomain($subDomain,$cPanelUser,$cPanelPass,$rootDomain) { // $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain; $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain ....

کد محاسبه سرعت اینترنت با php ۰

کد محاسبه سرعت اینترنت با php

سلام با این کد میتونید سرعت اینترنتتون رو محاسبه کنید تو خط ۲ مقداری را تعریف می کنیم که این مقدار برای تست سرعت استفاده می شود (به کیلو بایت) شما می توانید توسط...

متغیر های رشته ای در PHP ۰

متغیر های رشته ای در PHP

متغیر های رشته ای آن دسته از متغیر ها هستند که مقادیر داخل آنها شامل حروف و کلمات است. به زودی در این وبلاگ به شما توابع (functions) و عملگر هایی (operators) را معرفی...