برچسب: امنیت

تشخصی امنیت پسورد توسط php ۰

تشخیص قدرت یک پسورد توسط PHP

سلام توسط تکه کد زیر می توانید قدرت یک پسورد رو از نظر امنیتی توسط PHP بررسی کنید و نمایش دهید.

نحوه مقابله با حمله slow-loris ۰

نحوه مقابله با حمله slow-loris

حمله slow-loris چیست؟ A slow loris attack is one where an IP will connect to your apache server and clog up all child processes with it’s specially formed requests راه حل مقابله چیست؟ نصب...

امنیت جاوا ۰

امنیت جاوا

را بار گذاری می کنید با خطر یک (normal) همانطوریکه خودتان هشیار هستید ، هرگاه که یک برنامه عادی حمله ویروسی مواجه خواهید شد . قبل از جاوا اکثر کاربران ، برنامه های قابل...