برچسب: تکه کد php

آموزش اتصال به Mandrill با PHP ۰

ارسال ایمیل با سرویس Mandrill و PHP

با سلام در این تکه کد پی اچ پی از یک فایل به اسم Mandrill.php استفاده شده که می‌تونید از طریق این لینک دانلود کنیدش. [php] function send_email($to_email,$subject,$message1) { require_once ‘Mandrill.php’; $apikey = ‘XXXXXXXXXX’;...

تکه کد تغییر سایز عکس با PHP ۰

تکه کد تغییر سایز عکس با PHP

با سلام خدمت همه‌ی دوستان توسط تکه کد زیر می‌تونید سایز عکس رو تغییر بدید. لازم به ذکره این تیکه کد فقط برای تست هستش و توی پروژه‌ی واقعی استفاده نکنیدش همینجوری 🙂

آموزش کار با فایل mp3 توسط php ۰

آموزش کار با فایل mp3 توسط php

با سلام در این پست میخوام آموزش کار با فایل mp3 توسط php رو قرار بدم. این نحوه کار باهاش هستش :‌ در ادامه مطلب هم می توانید خود کلاس را مشاهده کنید

تشخصی امنیت پسورد توسط php ۰

تشخیص قدرت یک پسورد توسط PHP

سلام توسط تکه کد زیر می توانید قدرت یک پسورد رو از نظر امنیتی توسط PHP بررسی کنید و نمایش دهید.

نمایش Gravatar ۰

نمایش Gravatar

سلام با استفاده از کد زیر میتونید Gravatar رو نمایش بدید. [php] function show_gravatar($email, $size, $default, $rating) { echo ‘‘; } [/php]

کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست ۰

کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست

سلام کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست توسط php [php] function copy_file($url,$filename){ $file = FOPEN ($url, “rb”); IF (!$file) RETURN FALSE; ELSE { $fc = FOPEN($filename, “wb”); WHILE (!FEOF ($file)) { $line...

چک کردن https بودن سرور ۰

چک کردن https بودن سرور

سلام با استفاده از تکه کد زیر https بودن یا نبودن رو چک کنید. [php] if ($_SERVER[‘HTTPS’] != “on”) { echo “This is not HTTPS”; }else{ echo “This is HTTPS”; } [/php]

باز کردن فایل tar با php ۰

باز کردن فایل tar با php

با سلام توسط تابع زیر میتونید این کار را انجام دهید : [php] < ?php function untar($tarfile,$outdir=\"./\",$chmod=null) { $TarSize = filesize($tarfile); $TarSizeEnd = $TarSize - 1024; if($outdir!=\"\"&&!file_exists($outdir)) { mkdir($outdir,0777); } $thandle = fopen($tarfile, \"r\");...

چک کردن صحت IP Address ۰

چک کردن صحت IP Address

سلام با استفاده از تیکه کد زیر می تونید صحت یک آی پی آدرس رو چک کنید (مثل چک کردن صحت ایمیل و …) [php] $string = “255.255.255.255”; if (preg_match( ‘/^(?:۲۵[۰-۵]|۲[۰-۴]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(?:[.](?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$/’, $string)) { echo...

تغییر سطح دسترسی ۰

تغییر سطح دسترسی

با سلام با استفاده از کد زیر میتونید سطح دسترسی یک فایل رو توسط php تغییر بدید : [php] < ?php function chmod_R($path, $filemode) { $dh = opendir($path); while ($file = readdir($dh)) { if($file...