برچسب: دانلود فایل با php

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP ۰

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP

با سلام توسط این کد می‌تونید کاربر رو مجبور به دانلود یک فایل داخل صفحه بکنید. البته تو این تکه کد اطلاعات فایل از داخل دیتابیس خوانده می‌شه: <?php $filename = $_GET[‘file’]; //Get the...

دانلود فایل ۰

دانلود فایل

با سلام توسط تکه کد زیر میتونید با کمک php یک فایل رو دانلود کنید : [php] < ?php $filename = $_GET['filename']; $download_path = "ficheros/"; if(eregi("\.\.", $filename)) die("I'm sorry, you may not download that...

کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست ۰

کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست

سلام کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست توسط php [php] function copy_file($url,$filename){ $file = FOPEN ($url, “rb”); IF (!$file) RETURN FALSE; ELSE { $fc = FOPEN($filename, “wb”); WHILE (!FEOF ($file)) { $line...