برچسب: درس 2 : قلمرو زمان حیات متغیرها

درس ۲ : قلمرو زمان حیات متغیرها ۰

درس ۲ : قلمرو زمان حیات متغیرها

تابحال کلیه متغیرهای استفاده شده ، در زمان شروع روش main() اعلان می شدند .اما جاوا همچنین به متغیرها امکان می دهد تا درون یک بلوک نیز اعلام شوند . همانطوریکه قبلا” توضیح دادیم...