برچسب: متغیرها

درس ۲ : قلمرو زمان حیات متغیرها ۰

درس ۲ : قلمرو زمان حیات متغیرها

تابحال کلیه متغیرهای استفاده شده ، در زمان شروع روش main() اعلان می شدند .اما جاوا همچنین به متغیرها امکان می دهد تا درون یک بلوک نیز اعلام شوند . همانطوریکه قبلا” توضیح دادیم...

درس ۱ : انواع داده ها و متغیرها در جاوا ۰

درس ۱ : انواع داده ها و متغیرها در جاوا

انواع داده ها ، متغیرها و عملگرها در جاوا از این قسمت به بعد سه عنصر اساسی جاوا را مورد بررسی قرار خواهیم داد : انواع داده ها ، متغیرها و آرایه ها. نظیر...