برچسب: پی اچ پی

تغییر سایز عکس ۰

تغییر سایز عکس

با سلام توسط تیکه کد زیر میتونید سایز یک تصویر را توسط پی اچ پی تغییر دهید : [php] function resize_image($filename, $tmpname, $xmax, $ymax) { $ext = explode(“.”, $filename); $ext = $ext[count($ext)-1]; if($ext ==...

باز کردن فایل زیپ با php ۰

باز کردن فایل زیپ با php

سلام با استفاده از کد زیر میتونید یک فایل زیپ شده رو توسط php از زیپ در بیارید . [php] function unzip($location,$newLocation){ if(exec(“unzip $location”,$arr)){ mkdir($newLocation); for($i = 1;$i< count($arr);$i++){ $file = trim(preg_replace("~inflating: ~","",$arr[$i])); copy($location.'/'.$file,$newLocation.'/'.$file);...

آموزش ساخت Pdf با Php5 ۰

آموزش ساخت Pdf با Php5

نکته ! این آموزش مربوط به PHP5 هست. PDFlib یک extension برای PHP هست مانند GD ابتدا باید مطمئن بشین کتابخانه PDFlib رو سرور نصب هست برای این کار روی localhost کار های زیر...