برچسب: linux

نصب SourceGuardian در سرور لینوکس ۰

نصب SourceGuardian در سرور لینوکس

نصب SourceGuardian در سرور لینوکس

کدام موتور ذخیره سازی در mysql ؟ ۲

کدام موتور ذخیره سازی در mysql ؟

کدام موتور ذخیره سازی در mysql را انتخاب کنیم؟

حذف خودکار اکانت های Suspended ۰

حذف خودکار اکانت های Suspended

حذف خودکار اکانت های Suspended

تهیه backup و Restore وسیله SSH ۰

تهیه backup و Restore وسیله SSH

تهیه backup و Restore وسیله SSH

افزایش سرعت دانلود با AXEL ۲

افزایش سرعت دانلود با AXEL

دانلود فایل از دنیای مجازی یکی از عمومی ترین کارها محسوب میشود. اغلب عزیزان با دستور wget فایل های مستقیم خود را دانلود میکنند. قصد داریم در این پست یک شتاب دهنده دانلود (دانلود...