برچسب: php

آموزش اتصال به Mandrill با PHP ۰

ارسال ایمیل با سرویس Mandrill و PHP

با سلام در این تکه کد پی اچ پی از یک فایل به اسم Mandrill.php استفاده شده که می‌تونید از طریق این لینک دانلود کنیدش. [php] function send_email($to_email,$subject,$message1) { require_once ‘Mandrill.php’; $apikey = ‘XXXXXXXXXX’;...

چک کردن اول بودن یک عدد با PHP ۰

چک کردن اول بودن یک عدد با PHP

با سلام توسط این تکه کد شما می توانید چک کنید یک عدد اول است یا خیر :

 

تغییر سایز عکس ۰

تغییر سایز عکس

با سلام توسط تیکه کد زیر میتونید سایز یک تصویر را توسط پی اچ پی تغییر دهید : [php] function resize_image($filename, $tmpname, $xmax, $ymax) { $ext = explode(“.”, $filename); $ext = $ext[count($ext)-1]; if($ext ==...

چک کردن صحیح بودن ایمیل با php ۰

چک کردن صحیح بودن ایمیل با php

سلام این تابع برای چک کردن صحیح بودن ایمیل هستش [php] function is_valid_email($email, $test_mx = false) { if(eregi(“^([_a-z0-9-]+)(\.[_a-z0-9-]+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$”, $email)) if($test_mx) { list($username, $domain) = split(“@”, $email); return getmxrr($domain, $mxrecords); } else return true; else...

ایجاد subdomain در cpanel توسط php ۲

ایجاد subdomain در cpanel توسط php

از کد زیر برای ایجاد subdomain در cpanel استفاده نمایید. [php] function create_subdomain($subDomain,$cPanelUser,$cPanelPass,$rootDomain) { // $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain; $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain ....

کد محاسبه سرعت اینترنت با php ۰

کد محاسبه سرعت اینترنت با php

سلام با این کد میتونید سرعت اینترنتتون رو محاسبه کنید تو خط ۲ مقداری را تعریف می کنیم که این مقدار برای تست سرعت استفاده می شود (به کیلو بایت) شما می توانید توسط...